{{company.companyName}}
{{userName}}
{{VBClient}}  - AvdNo: {{deptNo}}
{{selectedComanyName}} ({{selectedVBClient}})
{{'MAIN_MENU_ARCHIVE' | translate}} {{'MAIN_MENU_CLIENTS' | translate}} {{'MAIN_MENU_CLIENTS' | translate}} {{item.name}} ({{item.vbClient}}) {{'MAIN_MENU_HELP' | translate}} {{'MAIN_MENU_TIPS' | translate}} {{'SYSTEMADMIN_CLIENTSETUP_INTERNET_SPEED_TITLE' | translate}} {{'MAIN_MENU_ADMINISTRATION' | translate}} {{'MAIN_MENU_CHANGE_PASSWROD' | translate}} {{'MAIN_MENU_LOGOUT' | translate}}
{{'MAIN_MENU_REPORTS' | translate}} {{'MAIN_MENU_REPORTS' | translate}}
{{'ACCOUNTING_RESULTS' | translate}} {{'ACCOUNTING_RESULTS' | translate}} {{'ACCOUNTSRECEIVABLEOVERVIEW_TITLE' | translate}} {{'SUPPLIERSRECEIVABLEOVERVIEW_TITLE' | translate}} {{'CUSTOMER_HISTORICAL_OPEN_TRANSACTIONS_TITLE' | translate}} {{'SUPPLIER_HISTORICAL_OPEN_TRANSACTIONS_TITLE' | translate}} {{'CONCENTRATED_PROJECTRESULTOVERVIEW_TITLE' | translate}} {{'CONCENTRATED_PROJECTRESULTOVERVIEW_TITLE' | translate}} {{'CUSTOMERRESULTOVERVIEW_MENU' | translate}} {{'CUSTOMERRESULTOVERVIEW_MENU' | translate}} {{'SUPPLIERRESULTOVERVIEW_MENU' | translate}} {{'SUPPLIERRESULTOVERVIEW_MENU' | translate}} {{'ACCOUNTING_OVERVIEW_BALANCE' | translate}} {{'ACCOUNTING_OVERVIEW_BALANCE' | translate}} {{'ACCOUNTING_OVERVIEW_BATCH' | translate}} {{'ACCOUNTING_OVERVIEW_BATCH' | translate}}
{{'MAIN_MENU_SALES' | translate}} {{openOrderCount}} {{'MAIN_MENU_SALES' | translate}} {{openOrderCount}}
{{'ORDER_NEWORDER' | translate}} {{'ORDER_ORDERHANDLING' | translate}} {{'ORDER_INVOICE_SEARCH' | translate}} {{'ORDER_AUTOINVOICE_TITLE' | translate}} {{'ORDER_AUTOINVOICE_TITLE' | translate}} {{'ORDER_STATISTICS' | translate}} {{'ORDER_VISITOR_REPORT' | translate}} {{'ORDER_DELIVERY_ADDRESS_SEARCH' | translate}} Kjøreplan Produksjonsliste
{{'MAIN_MENU_PURCHASE' | translate}} {{openDocumentCount}} {{'MAIN_MENU_PURCHASE' | translate}} {{openDocumentCount}}
{{'PURCHASE_SENDING' | translate}} {{'PURCHASE_SENDING' | translate}} {{'PURCHASE_APPROVAL' | translate}} {{'PURCHASE_APPROVAL' | translate}} {{'PURCHASE_HISTORY' | translate}} {{'PURCHASE_HISTORY' | translate}} {{'PURCHASE_AUTOPAY_TITLE' | translate}} {{'PURCHASE_AUTOPAY_TITLE' | translate}}
{{'MAIN_MENU_OTHER_MODULES' | translate}}
{{'MAIN_MENU_TIME' | translate}} {{'MAIN_MENU_TIME' | translate}} {{'MAIN_MENU_TANKBIL' | translate}} {{'MAIN_MENU_TANKBIL' | translate}} {{'MAIN_MENU_BUTIKK' | translate}} {{'MAIN_MENU_BUTIKK' | translate}} {{'MAIN_MENU_MYSITE' | translate}} {{'MAIN_MENU_MYSITE' | translate}} {{'MAIN_MENU_MARITECH' | translate}} {{'MAIN_MENU_MARITECH' | translate}} {{'MAIN_MENU_NETIGATE' | translate}} {{'MAIN_MENU_NETIGATE' | translate}} {{'MAIN_MENU_CONTRACT' | translate}} {{'MAIN_MENU_CONTRACT' | translate}} {{'MAIN_MENU_IMPORT' | translate}} {{'MAIN_MENU_IMPORT' | translate}}
{{'MAIN_MENU_BASICDATA' | translate}} {{'MAIN_MENU_BASICDATA' | translate}}
{{'COREINFORMATION_CUSTOMERS' | translate}} {{'COREINFORMATION_SUPPLIERS' | translate}} {{'COREINFORMATION_PRODUCTS' | translate}} {{'COREINFORMATION_PRODUCTS' | translate}} {{company.orgUnit2Name}} {{'ACCOUNTING_BUDGET' | translate}} {{'ACCOUNTING_BUDGET' | translate}} {{'COREINFORMATION_CODES' | translate}} {{'COREINFORMATION_CODES' | translate}} {{'COREINFORMATION_PORODUCT_PRICEMATRIX_TITLE' | translate}} {{'COREINFORMATION_PORODUCT_PRICEMATRIX_TITLE' | translate}}
{{'MAIN_MENU_SETTINGS' | translate}}
{{'MAIN_MENU_ADMINISTRATION' | translate}} {{'MAIN_MENU_CHANGE_PASSWROD' | translate}} {{'MAIN_MENU_USER_DASHBOARD' | translate}} {{'MAIN_MENU_USER_DASHBOARD' | translate}} {{'MAIN_MENU_MULTI_DASHBOARD' | translate}} {{'MAIN_MENU_MULTI_DASHBOARD' | translate}}

VBONLINE® - STANDARD
nyeste versjon forutsetter fullskjerm

{{company.companyName}}

{{'MAIN_MENU_ARCHIVE' | translate}} {{'MAIN_MENU_CLIENTS' | translate}} {{item.name}} ({{item.vbClient}}) {{'MAIN_MENU_HELP' | translate}} {{'MAIN_MENU_TIPS' | translate}} {{'MAIN_MENU_ADMINISTRATION' | translate}} {{'SYSTEMADMIN_CLIENTSETUP_INTERNET_SPEED_TITLE' | translate}} {{'MAIN_MENU_LOGOUT' | translate}}
{{userName}} ({{VBClient}}) AvdNo: {{deptNo}} - {{selectedComanyName}} ({{selectedVBClient}})
{{'MAIN_MENU_REPORTS' | translate}} {{'MAIN_MENU_SALES' | translate}} {{openOrderCount}} {{'MAIN_MENU_PURCHASE' | translate}} {{openDocumentCount}} {{'ORDER_VISITOR_REPORT' | translate}} {{'MAIN_MENU_TIME' | translate}} {{'MAIN_MENU_BASICDATA' | translate}} {{'MAIN_MENU_LOGISTICS' | translate}} {{'MAIN_MENU_MARITECH' | translate}} {{'ORDER_TANKBIL_TITLE' | translate}} {{'ORDER_BUTIKK_TITLE' | translate}} {{'SHORTCUTS' | translate}}